Leiderschap gaat over weten wat je wilt en wat belangrijk is, koers bepalen en richting geven, mensen en processen in beweging brengen, en maken dat ze zich verbinden aan die richting. Dan komt managen aan de orde: zorgen voor resultaten en efficiency, beheersing en coördinatie van de werkprocessen en de performance van de medewerkers.

In onze visie draait het bij leiderschapsontwikkeling om:

 • Zelfkennis: bewustzijn van wat je drijft en wilt, inzicht in je waarden, je sterke en zwakkere kanten, je talenten en belemmeringen,
 • Visie en Inspiratie: weten waar je heen wilt, kiezen, koers uitzetten
 • Evenwicht: tussen beheersen en loslaten, verantwoordelijkheid nemen en geven, tussen wat je kan, wilt en doet
 • Energie en kracht: je energie en werkplezier mobiliseren, tijd nemen voor reflectie
 • Afstemmen en vaardig handelen: je stijl en instrumentarium afstemmen op de situatie, resultaat- en oplossingsgericht werken, coachend leiderschap en delegeren, helder communiceren en inspireren, benutten van de kracht van weerstand en belangentegenstellingen

 

Wat wij bieden

Management Development (MD-) trajecten. Deze spelen zich altijd incompany af, en zijn helemaal op maat. Voor organisaties in verandering die leiderschaps-, cultuur- en organisatieontwikkeling hand in hand willen laten gaan.

Kenmerken van onze aanpak zijn:
 • maatwerk dat aansluit bij de behoeften en de leerstijl van de organisatie
 • mensen persoonlijk en rechtstreek raken in hun intenties en wil
 • hoofd, hart en hand mobiliseren
 • persoonlijke en organisatiedoelen verbinden
 • praktisch, dicht bij de eigen realiteit en de actuele opgaven
 • leren en doen gelijk op laten gaan, meteen resultaten opleveren
 • plezier en energie genereren
In de Transhumance aanpak heeft Management Development altijd vanzelf drie functies tegelijk:
 1. toerusten van managers door training en coaching
 2. interventie in de organisatiecultuur en
 3. katalysator in organisatieontwikkeling.
Meer weten?

Uitgebreide informatie over onze aanpak van management development op aanvraag.

Voor onze Deelnemersvoorwaarden klik hier.