Contactgegevens

Transhumance
Frank Berends

La Blache
04410 Saint Jurs
France

T: +31 (0)6 42 15 76 96
E: info @ trans-humance.com

 


 

Ontevreden?

Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een bepaalde gang van zaken binnen ons opleidingsinstituut, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. U kunt contact opnemen met Frank Berends .

Klacht?

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Uw klacht wordt binnen 3 weken na ontvangst door TransHumance afgehandeld.

Klik hier voor het klachtenformulier.

Klik hier om de gehele klachtenprocedure te downloaden.

U kunt het klachtenformulier invullen en faxen naar +33 (0) 492 72 95 71.

In de door TransHumance ingestelde externe klachtencommissie hebben zitting:
• Mr. H. Oosterhuis, advocaat
• Drs. M. Braakma, psychiater/cultureel antropoloog
• Mevrouw drs. E. Harmelink, kwaliteitsfunctionaris zorgorganisatie

Algemene voorwaarden

U kunt hier de algemene voorwaarden van TransHumance downloaden.