Transhumance ondersteunt personen, teams en organisaties bij het realiseren wat ze belangrijk vinden. We helpen ze daartoe het allerbeste uit zichzelf te halen en te doen wat ze te doen staat. Daarom omarmen we een aantal uitgangspunten, die in onze stijl tot uitdrukking komen:

 • Zelfsturing, je eigen leider zijn.
  Bewust zijn van wat je drijft en wat je wilt als persoon en professional, daar verantwoordelijkheid voor nemen en daar voor gaan staan. Dat is een voorwaarde voor vitaliteit, werkplezier en presteren, en voor effectief leiderschap. Daarom dagen we ieder consequent uit zijn eigen leider te zijn, en elkaar aan te spreken.
 • Direct naar de kern
  We vragen je vriendelijk maar beslist direct vanaf het begin tot de kern te komen: wat houdt je echt bezig, wat is je intentie, wat wil je bereiken, wat ga je daaraan zelf doen, wat doe je nu feitelijk?
 • Afstand nemen van het bekende
  We nodigen je uit afstand te nemen van je vertrouwde dagelijkse manier van denken en functioneren: je je buiten  je “comfortzone” te begeven.
  Figuurlijk, maar vaak ook fysiek: daartoe maken we voor ons werk graag gebruik van bijzondere plekken, die uitdagen en uitnodigen tot reflectie en een nieuwe kijk. La Blache, ons eigen trainingscentrum in de Provence, dicht bij de gorges du Verdon, is zo’ n zeldzame plek.
 • “Presence”
  We vragen je volledig “present” te zijn, met je volle aandacht en met al je kwaliteiten.  “Presence” gaat over bewustzijn van je waarnemen, willen, denken en voelen, van moment tot moment, zonder oordeel. Handelen vanuit presence is in onze ervaring de essentie van de kunst van presteren.
 • (W)achten en laten komen
  Verandering begint met waarnemen en achten van de feiten, opschorten van je oordeel, bewust worden van je eigen aandeel aan de realiteit zoals die zich aan je voordoet. We nodigen je uit dan niet meteen in actie te komen en te durven laten komen van wat zich dan ontvouwt.
 • Werken met hoofd, hart en hand
  We mobiliseren van af het begin hart, hoofd en hand. We blijven niet denken, praten en stilstaan, maar gaan ook direct persoonlijk risico nemen door te doen wat je te doen staat. Daarom vragen we je al direct je handelen af te stemmen op de gewenste situatie en van de effecten daarvan te leren.

Onze deskundigheid en ervaring komt voort uit de psychologie en de psychotherapie, management en organisatiekunde, oplossingsgerichte systeemtherapie en mindfulness.
Voor het best mogelijke resultaat werken we in onze projecten en trainingen naar behoefte samen met een kleurrijk internationaal netwerk van aansprekende docenten, trainers en consultants uit zeer diverse disciplines, zoals: corporate stategy, social responsability en duurzaam ondernemen, multistakeholder management, prestatiecoaching van topsporters, martial arts, presencing en mindfulnesss, bergsport, beeldende kunsten en theater.